Clean & Safe

Verklaring Instelling Gezond &amp Veilig

De vestigingen Carvoeiro Hotel (RNET nr. 319), Lagoa Hotel (RNET nr. 6141), Baía Hotel (RNET nr. 4718), Navigator Hotel (RNET nr. 1398), Vale da Telha Hotel (RNET nr. 3659), van de GSC Hotels Groep, hebben hun verklaring van conformiteit met de regels gedeponeerd, waardoor zij tot 30 april 2021 reclame mogen maken als een Gezond & Veilig Onderneming.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het coronavirus uitgeroepen tot de veroorzaker van de COVID-19-epidemie, een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. Om risico’s en infecties te voorkomen, is er een intern protocol waarin de nodige preventie-, controle- en toezichtprocedures zijn vastgelegd. Bovendien verklaart deze onderneming dat het voldoet aan de door Turismo de Portugal vastgestelde eisen, overeenkomstig de richtlijnen van het Directoraat-generaal Volksgezondheid, waardoor het kan worden beschouwd als een GEZOND & VEILIG vestiging.

Clean & Safe - GS Hotels

Informatie voor klanten

De volgende informatie is beschikbaar voor alle klanten:

SCHOLING VAN ALLE WERKNEMERS

Alle werknemers hebben specifieke informatie en/of opleiding gekregen over:

Clean & Safe - GS Hotels

De hotels beschikken over:

Clean & Safe - GS Hotels

De hotels garanderen:

Clean & Safe - GS Hotels